• 2020_1131689 Rapport arkeologisk registrering Kirkeveien_ Fv_152_Detaljregulering.pdf
  Merethe Kjølberg
  Arkeologirapport
  2021
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med detaljregulering av Kirkeveien, Fv 152.
 • Rapport_Østli.pdf
  Kristin Orvik
  2021
  arkeologirapport
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med etablering av ny basestasjon ved Østli, på gnr. 198/2 Risebru Vestre i Ullensaker kommune.
 • Rapport_Kjosvegen 265.pdf
  Kristin Orvik
  2021
  arkeologirapport
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med plassering av nybygg på Kjosveien 265.
 • Rapport Deponi .pdf
  Kristin Orvik
  arkeologirapport
  2021
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplan for deponi på gbnr. 97/1, Eidsvoll verk i Eidsvoll kommune.
 • Rapport_Gjoleidveien.pdf
  Kristin Orvik
  2021
  arkeologirapport
  Rapport fra arkeologisk registrering forbindelse med etablering av ny pumpestasjon og vannledning i Lillestrøm kommune.
 • Rapport Ås_Vestby høyspent.pdf
  Kristin Orvik
  arkeologirapport
  2021
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med forelegging av ny høyspentkabel fra Kinn i Ås til Nedre Linnestad i Vestby kommune.
 • Rapport_Mokleiva 14_18.pdf
  Kristin Orvik
  arkeologirapport
  2021
  Arkeologisk registrering av Mokleiva 14 og 18.
 • Solbergtårnet4.jpg
  Elisabeth Knutsen
  Formidling
  Kulturminne
  rasteplass
  severdighet
  Utstilling
  Kulturminne
  Dokumentasjon
  Solbergtårnet i Sarpsborg forteller om kulturarven i området og brukes også til utstillinger.
 • Solbergtårnet5.jpg
  Elisabeth Knutsen
  Formidling
  Kulturminne
  rasteplass
  severdighet
  Utstilling
  Solbergtårnet i Sarpsborg forteller om kulturarven i området og brukes også til utstillinger.
 • Solbergtårnet.jpg
  Elisabeth Knutsen
  Formidling
  Kulturminne
  Rasteplass
  Utsiktstårn
  Utstilling
  Solbergtårnet i Sarpsborg blir brukt til formidling av kulturarven i området og har vært brukt til utstilling om bergkunst.