• Rapport_Buråstjenn_gbnr.1_7_mfl._2021.pdf
  Reidun Marie Aasheim
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med bygging av landbruksvei/velteplass på Buraas gbnr. 1/7 mfl., i Hurdal kommune.
 • 2020_118655_rapport_Base plasser.pdf
  Ole Kjos
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med tiltak ved utskifting av 132 kV ledning i Ringerike kommune.
 • 2020_134142_rapport_Frøyhov.pdf
  Ole Kjos
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse dreneringstiltak på Frøyhov gård i Nes kommune.
 • Rapport fra arkeologisk undersøkelse av Husebyjordet. KHM.UiO.2022..pdf
  Arkeologirapport
  Rapport fra arkeologiske undersøkelse av Husebyjordet i Lillestrøm kommune av Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.
 • Rapport_Dokken_Eidsvoll_2021_33442.pdf
  Reidun Marie Aasheim
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med nydyrking på Doknes søndre, gbnr. 53/17, Eidsvoll kommune
 • KULA_rapport_Oestfold.pdf
  Riksantikvaren
  arkeologirapport
  kulturminnerapport
  offentlig
  Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold.
 • KULA_rapport_Akershus.pdf
  Riksantikvaren 2020
  arkeologirapport
  kulturminnerapport
  offentlig
  Kulturlandskap av nasjonal interesse (KULA) i Akershus.
 • KULA_rapport_Buskerud.pdf
  Riksantikvaren 2019
  arkeologirapport
  kulturminnerapport
  offentlig
  Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Buskerud.
 • KULTURLANDSKAP I FOLLO, ferdig rapport fra UAØ, 19.04.2006.pdf
  Akershus fylkeskommune
  Arkeologirapport
  kulturminnerapport
  offentlig
  Rapport. Kulturlandskap i Follo.
 • Grøntstruktur Romerike. Sluttrapport.pdf
  Akershus fylkeskommune
  kulturminnerapport
  offentlig
  Arkeologirapport
  Rapport for Grøntstruktur Romerike.
 • K2 Grøntstr. Romerike nyere tid.pdf
  Akershus fylkeskommune
  kulturminnerapport
  offentlig
  arkeologirapport
  Grøntstruktur Romerike. K2 Nyere tid.
 • Grøntstruktur Romerike. Kulturmiljlø og kulturlandskap - kart.pdf
  Akershus fylkeskommune
  kulturminnerapport
  offentlig
  arkeologirapport
  Grøntstruktur Romerike. Kulturmiljø og landskap - kart.
 • 2021_25849 Haugbru_gbnr 124.1.pdf
  Linn Solli
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med nedlegging av Haugbru pumpestasjon (PST) i Nordre Follo kommune.
 • 2021_40224 Hovin 90.1_Nes kommune.pdf
  Linn Solli
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med drenering av jordbruksjord på Hovin i Nes kommune.
 • Rapport_Riis gård_Ås_2020_144091.pdf
  Reidun Marie Aasheim
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med oppstart av regulering, nydyrking på Riis gård, Ås kommune.
 • 2021_39671 Sanering Langnes.pdf
  Linn Solli
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med sanering av planoverganger på Langnes, Askim i Indre Østfold kommune.
 • Rapport_2012_13587 Bjørkemoen næring og gang og sykkelvei.pdf
  Helan Recasens Sala
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med regulering av GS-vei, massedeponi og næringsområde på Bjørkemoen, gbnr 290/12 og 290/38 i Lillestrøm kommune.
 • 2021_49662 RapportNordreAlvim.pdf
  Kristin Orvik
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med tiltak på gbnr. 2087/1, Nordre Alvim i Sarpsborg kommune.
 • Rapport Kråkstad drenering.pdf
  Kristin Orvik
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med drenering på Kråkstad prestegård.
 • Registreringsrapport_2021_47776_Oppsandveien_33_Gnr_82_2.pdf
  Helan Recasens Sala
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med bygging av stall og luftegård på Oppsand store.
 • Rapport_2017_10124_Fossesholm_Herregård.pdf
  Helan Recasens Sala
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk undersøkelse av kjellergulv under hovedbygningen på Fossesholm gård.