• Rapport Rv.22 Kryssing av Glomma 2022_17778.pdf
  Kristin Orvik
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplan for Rv. 22, Ny glommakryssning i Lillestrøm kommune.
 • Rapport Giselvoll 2021_45368.pdf
  Kristin Orvik
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med nydyrking på gbnr. 151/1 Gislevoll i Ullensaker kommune.
 • Rapport Drenering Haga 2022_25434.pdf
  Kristin Orvik
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med drenering på gbnr. 430/1, Haga, i Lillestrøm kommune.
 • Rapport Dokkenmoen_Tømte 2020_115103.pdf
  Kristin Orvik
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med nedleggelse av jordkabel m.m. mellom Dokkenmoen og Tømte/Åsleia i Eidsvoll kommune.
 • 2022_37777 Eggedal - sentrumsplan Rapport arkeologisk registrering med funn, Sigdal k, Viken fylkeskommune 2022.pdf
  Merethe Kjølberg
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med områdereguleringsplan for Eggedal sentrum i Sigdal kommune.
 • Rapport Asak massemottak 2020_120927.pdf
  Kristin Orvik
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med detaljreguleringsplan for Asak massedeponi i Lillestrøm kommune.
 • 2021_58445_Rapport_Nesbyen skole_2022.pdf
  Merethe Kjølberg
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplan for Nesbyen skole og søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for tomtene gbnr 76/100 og 72/45 i Nesbyen kommune.
 • 2022_47247_ Rapport_Klontorpveien 76_jordkabel_2022.pdf
  Merethe Kjølberg
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med tiltak for å erstatte lavspent luftlinje for Kløntorpveien 76 i Indre Østfold kommune.
 • Rapport gbnr 96_2 2022_17417.pdf
  Kristin Orvik
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med bygging og utbedring av landbruksvei på 96/2 Karlsrud m.fl. i Nordre Follo kommune.
 • Rapport Lensmannslia 2021_52841.pdf
  Kristin Orvik
  arkeologirapport
  arkeologisk registrering
  Dokumentasjon
  Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med etablering av midlertidig parkeringsplass for busser på gbnr. 50/11, Lensmannslia i Asker kommune.